חודש: מרץ 2014

משרד התקנים הבריטי מציג את תקן הערים החכמות הראשון

CC Image courtesy by duncanh1 on Flickr

משרד התקנים הבריטי (BSI) פרסם לאחרונה את התקן הראשון ל-"ערים חכמות" בבריטניה – PAS 181:2014.

80% מהתושבים בבריטניה מתגוררים בערים. הערים הבריטיות ישנות ונאלצות להתמודד עם  עומס אוכלוסיה שהולכת וגדלה. מצב זה מעמיד את מנהלי הערים בפני אתגרי פיתוח תשתיתיים לא פשוטים. מצד אחד התבססות על התשתיות הישנות הבלתי מספיקות ומן הצד השני פיתוח תשתיות חדשות המותאמות לקצב הגידול של הערים הבריטיות וזאת בנוסף לדרישה להמשיך ולהשקיע בפיתוח כלכלי בר-קיימא. במילים אחרות אפשר לומד שעל מנת להתמודד עם התופעה של הנהירה לערים באי הבריטי קיים צורך להפכן לערים חכמות וקביעת תקן אחיד המגדיר מהי עיר החכמה. המשך…